Wikia


Zedenmeester is een Praesidiumfunctie.

De Zedenmeester kijkt toe op de goede zeden. Dit wil zeggen dat hij tijdens activiteiten - vooral bij cantussen - de deelnemers mee in de gaten houdt. De Zedenmeester is bevoegd om Commilitones in de Corona te straffen.

KDA Zedenmeesters:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki