Wikia


Zedenmeester is een Praesidiumfunctie.

De Zedenmeester kijkt toe op de goede zeden. Dit wil zeggen dat hij tijdens activiteiten - vooral bij cantussen - de deelnemers mee in de gaten houdt. De Zedenmeester is bevoegd om Commilitones in de Corona te straffen.

KDA Zedenmeesters: