Wikia


Wilt heden nu treden

partituur van Wilt heden nu treden

Wilt heden nu treden komt uit het liedboek 'Nederlandtsche Gedenckclanck' van Adrianus Valerius uit 1926. Het lied werd op een oudere melodie geschreven als danklied voor de overwinning van Prins Maurits op Spanje in 1597.

Het lied is verspreid over Europa en Noord-Amerika, en wordt daar bij Thanksgiving gezongen.

Edit

1.
Wilt heden nu treden voor God den Heere
Hem bovenal looven van herten seer,
End' maken groot sijns lieven naemens eere,
Die daer nu onsen vijant slaet ter neer.

2.
Ter eeren ons Heeren wilt al u dagen
Dit wonder bijsonder gedencken toch;
Maekt u, o mensch! voor God steeds wel te dragen,
Doet ijder recht en wacht u voor bedrog.

3.
D'arglosen, den boosen om yet te vinden,
Loopt driesschen, en briesschen gelyck een leeu,
Soeckende wie hy wreedelyck verslinden,
Of geven mocht een doodelycke preeu.

4.
Bid, waket end' maket dat g'in bekoring
End' 't quade met schade toch niet en valt,
U vroomheijt brengt de vijant tot verstoring,
Al waer sijn rijck nog eens zoo sterck bewalt.

Gebruik Edit

In de KVHV Codex staat strofe 3 niet vermeld.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki