Wikia


Dit is het clublied van de Wikings.


Wikings clublied Edit

1.
Hoort, kerels, hoort den heldenzang!
Waar wild in bruist de vrijheidsdrang,
Waar dreun in leeft van zeegeweld
En oernatuur door tonen zwelt.


Hoiho, Hoiho!
Wij Wikingers, voeren als kindren der zee.
Door stormen en strijd onze vrijheid steeds mee. (bis)


2.
Een frisse stroom, door zee gevoed
doorvloeit het hart en stuwt het bloed.
Een felle stuwing gaat door borst
en striemt en zweept den vrijheidsdorst.


3.
Van 't noordzeestrand klinkt heldenzang
die geest doortrekt met vrijheidsdrang.
Uit 't noorden waait een wilde wind,
die zeedrift in het hart ontbindt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki