Wikia


Wikings
Wikings-schild
Lint: Bestand:Wikings-lint.png
Opgericht: 1910
Gestopt: /
Verbonden met: UA
Doelgroep: Studenten Handelsingenieur
en TEW
Clublied


De Wikings vormen de Faculteitskring van de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan de UA.


Ze werd opgericht in 1910 door Stan Leurs en is sindsdien berucht vanwege hun studentikoze grappen, zoals de ontvoering van Manneke Pis (1963) en Opsinjoorke (1954). Heden ten dage beogen ze de vertegenwoordiging van alle studenten van de faculteit, alsook het verstevigen van de vriendschap tussen de studenten door het organiseren van allerlei sociale activiteiten.


De oudstudentenvereniging Wikingssenioren verenigde tot 2004 de oud-studenten van de Faculteit TEW van de UFSIA (nu UA). Na de fusie van UFSIA, RUCA en UIA tot de Universiteit Antwerpen, fuseerden ook de alumniverenigingen Wikingssenioren en NSK-alumnitot Alechia (Alumni Economie en Handelsingenieur Antwerpen).Volledige Geschiedenis Edit

Welke zichzelf respecterende Antwerpse student kent deze naam niet. Al 90 jaar zijn de Wikings de faculteitsclub van de TEW- en Handelsingenieurstudenten aan de UFSIA. De club heeft in die tijdspanne een rijk gevulde traditie opgebouwd, en genoot in het verleden meer den eens (inter)nationale faam. Het is niet gemakkelijk in enkele lijnen een volledige geschiedenis van Antwerpens grootste faculteitsclub te geven. Daarom enkele opvallende hoogtepunten :

De eerste decennia na de oprichting op 3 december 1910 door Stan Leurs kunnen het best omschreven worden als de catacombentijd. Samen met andere Vlaamse Verenigingen werd vooral geijverd voor een Vlaamse Hogeschool, wat niet altijd even gemakkelijk was : de academische overheid waakte zeer streng op iedere Vlaamse uiting. In 1928 moesten de Wikings hun werking zelfs officieel schorsen, maar deden ze officieus gelukkig des te sterker voort. Hun ijver voor Nederlandstalig hoger onderwijs werd in 1930 beloond met de oprichting van de Sint-Ignatius Hoogere Handelsschool, waarna de Wikings weer uit de clandestiniteit konden treden.

In 1945 ging de eerste "SNEK" te water, tot op heden het clubblad van de Wikings. De Snek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een brok historie over het rijk gevariëerde Antwerpse studentenleven na de Tweede Wereldoorlog. Over de jaren heen onderging dit blad regelmatig een ingrijpende metamorfose, de laatste daarvan krijgt u nu vier keer per jaar .

De twee opvallendste gebeurtenissen uit de Wikingsgeschiedenis moesten dan nog komen. In het academiejaar ‘49-’50 roofden de Wikings "Opsinjoorke" uit het Mechels Museum. Deze studentengrap kostte hen bijna de cel, maar haalde wel wekenlang de krantekoppen en bracht letterlijk tienduizenden op de been, eerst in Antwerpen, enkele weken later in Mechelen. In buitenlandse kranten werd de menigte, die de overhandiging van Opsinjoorke aan het Antwerps Stadsbestuur bijwoonde, geraamd op 250.000 (!) personen.

Nog grootser echter was de geslaagde ontvoering van Manneken Pis in de ijskoude vriesnacht van 16 op 17 januari 1963, één der spectaculairste studentengrappen uit de geschiedenis, waardoor de Wikings, zonder overdrijven, over heel de wereld de krantekoppen haalden. Wat talrijke Brusselse en Leuvense clubs voorheen niet lukte, was de Wikings wel gelukt. Omdat dit gebeuren gepaard ging met een sociale actie ten bate van de gehandicapten, werden de Wikings van gerechtelijke stappen bespaard. De hele actie bracht trouwens het in die tijd enorme bedrag van 80.000 BEF op.

Na de studentenrevoltes van 1968, waarin ook de Wikings zich natuurlijk ook actief moeiden, stond een nieuwe generatie op, niet meer zo idealistisch als voorheen, maar des te meer gebrand op studentenplezier. De basisingrediënten (cultuur, idealisme, trots, drank en muziek) zijn nog steeds dezelfde, maar zijn in de loop der jaren meer en meer verdeeld over de verschillende clubs. Iedere club doet waar ze het best in is en weet dat ze de andere ingrediënten bij haar ‘zuster’-clubs kan vinden. Samenwerking, wederzijds respect en vooral de drang naar beestenplezier zijn de drijvende krachten achter het studentenleven van de huidige "club generation". Het is deze generatie waar wij nu ook nog deel van uitmaken en ons voor de volle 100% voor inzetten. Samen sturen we het studentenleven het nieuwe millennium in.

Bob De Rydt (Praeses 1999-2000)

Trivia Edit

  • Het stamcafé van de Wikings is De Salamander op de Ossenmarkt
  • Kathy Vervliet, de zus van Philippe zat in het academiejaar 2005-2006 in het Wikings-NSK praesidium (Financiën). Ook dit jaar zal ze een functie in het praesidium vervullen, ze zal nu echter Cultuur zijn.

Externe Link Edit

Website van Wikings-NSK

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki