Wikia


Vlaenderen boven al.jpg

partituur van Vlaenderen boven al

De tekst van dit lied is van de Duitse dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Hij schreef het in een soort pseudo-middelnederlands, omdat hij veel belangstelling had in de verwantschap tussen de Germaanse talen. De melodie is van de Gentenaar Florimond van Duyse.

Tekst Edit

1.
Vlaanderen, dach en nacht denc ic aen u.
[Waer ic ooc ben en vaer,
Ghi sijt mi altijt naer.] (bis)
Vlaenderen, dach en nacht denc ik aen u.
Beemden en velden staen overal groen.
Schoon is ons lant gheheel,
Schoon als een lustprieel.
Beemden en velden staen overal groen.

2.
Vlaenderen, boven al, hebbic u lief:
[Ghi minen lust, mijn smert,
Ghi licht mi diep int hert.] (bis)
Vlaenderen, boven al, hebbic u lief.
Overal vrolicheit overal lust.
Maechden van fier ghelaet,
Cnapen so vrom en draet.
Overal vrolicheit overal lust.

3.
Vlaenderen, allen tijt blijfdi mijn lief.
[Neemt van mi hert en hant,
Neemt mine trouw te pant!] (bis)
Vlaenderen, allen tijt blijfdi mijn lief

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki