Wikia


Vice-Praeses is een Praesidiumfunctie.

Een Vice-praeses staat de Praeses bij in het dagelijks bestuur van de studentenclub. Hij is de plaatsvervanger bij afwezigheid van de Praeses.

De KDA had na de eenmaking van de praesidia vaak twee Vice-praesessen, voor elke campus één. In 2007-2008 was er een Vice-praeses voor elke studierichting waarvan de KDA de faculteitskring is (Biochemie en Chemie).

KDA Vice's

Deze lijst is niet volledig. Gelieve hem aan te passen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki