Wikia


De Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) is een van de universiteiten waaruit de Universiteit Antwerpen ontstaan is.

Geschiedenis Edit

Na de eerste Universitaire Expansiewet uit 1965 was er behoeft aan een tweede uitbreiding van het universitair landschap. De tweede Universitaire Expansiewet van 8 mei 1971 zorgde voor de uitbreiding van de richtingen aan de KULAK en de KULeuven en de oprichting van het LUC. In Antwerpen werd de UIA opgericht om te voorzien in doctoraats- en licentiaatsonderwijs voor de meeste studierichtingen die aangeboden werden aan de toenmalige UFSIA en het toenmalige RUCA.

Tegelijk werd ook het Universitair Ziekenhuis Antwerpen opgericht, aangezien doctors in de geneeskunde stages en onderzoek dienden te verrichten in een Universitair Ziekenhuis.

De UIA voerde in 1971 een vernieuwend onderwijsbeleid in, gebaseerd op een trimestersysteem, creditsysteem, beperkte hoorcolleges en nadruk op actief onderwijs en zelfstudie.

Na enkele jaren samenwerking volgens confederaal model met de andere Antwerpse universiteiten RUCA en UFSIA werd in oktober 2003 de Universiteit Antwerpen opgericht. De UIA-campus kreeg de nieuwe naam Campus Drie Eiken, naar de nabijgelegen straat.

Rectoren Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki