Wikia


Dit is het clublied van Skald.

Skald clublied Edit

1.
Het lied der Germanisten is volledig polyglot,
Het gaat via goedenavond tot Goodbuy en Grusz Gott.
't Is een lied voor taalgeleerden en poëten
Die de vaste grond der wereld zijn vergeten.
En de prof en de student
Die de vriendschap nog erkent
Mag gerust ons klein geheimpje even weten ...

Wij zijn de trawanten van Shakespeare en Goethe
En Chomsky dat is ons idool.
Wij zoeken systeem als jagende meute
Wij zijn door de taal op de dool.
Wij houden van morf- en fonemen,
Wij leggen de competence bloot.
En wil je over Walschap iets vernemen
Of de minnelyriek
Of de Duitse Romantiek
Zeg maar op en je krijgt het in je schoot.

2.
Wanneer je in de Rodestraat of op de UIA
Een eigenaardig schepsel ziet, denk dan maar even na.
Hoogstwaarschijnlijk schrijft hij neer in zijn gedichten
Of probeert hij in een tijdschrift te berichten
Dat hij tot een ploeg behoort
Die bedreven is in 't woord
En dan zal hij je tot meezingen verplichten ...


3.
En weet je wat een jaar of vijf geleden is gebeurd,
Toen werden hier in Antwerpen de Skalden wreed verscheurd,
Want toen maakte de minister uit verveling
Van een stralend kind een siamese tweeling :
Een deel bleef wat het al was
't Ander vloog in het moeras
En zij likken nu de wonden der verdeling

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki