Wikia


Shana Ceulemans studeerde in 2001 af aan het Koninlijk Atheneum van Boom. Ze liet zich in haar tweede jaar RUCA dopen bij de KDA. Na haar kandidaturen opteerde ze voor biochemie, waar zij in juni 2006 met grote onderscheiding afstudeerde.

Sinds september 2007 werkt Shana aan een doctoraat in de Psychiatrische Genetica bij Prof. Del-Favero aan het VIB (UIA V-Blok).

Shana is getrouwd met Dimitri Lens, die zij in de eerste kandidatuur scheikunde heeft leren kennen.

KDA carrièreEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki