Wikia


Scriptor is een Praesidiumfunctie.

De Scriptor is degene die de affiches van de studentenvereniging verzorgt.

Bij de KDA overlapt de functie van Scriptor vaak met die van de Redactor.

KDA Scriptoren:

Deze lijst is nog niet volledig. Gelieve deze aan te vullen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki