Wikia


Schoon lieveken.jpg

partituur van Schoon lieveken

Schoon lieveken werd opgetekend door Pol De Mont naar een mondelinge versie uit Wambeke in Brabant.

Het meiplanten was een oude traditie die tot in de 19e eeuw op het platteland bleef bestaan. De eerste mei werd door de jonge minnaars een tak van een buksboom (palmen-mei) voor het huis van zijn geliefde geplant als teken van liefde en eeuwige jeugd.

Deze traditie wordt door sommige volksdansverenigingen nog steeds in ere gehouden, o.a. door Volksdansgroep Zannekin uit Veurne.

Tekst Edit

1.
"Schoon lieveken, waar waarde gij
Den eerste mei-en-nacht,
Dat gij mij genen mei-en bracht?"
"Den eerste mei-en-nacht,
Schoon lief, dan was ik ziek!
Schoon lieveken, ik kost er van mijn beddeken niet."

2.
"Schoon lieveken, waar waarde gij
Den tweeden mei-en-nacht,
Dat gij mij genen mei-en bracht?"
"Den tweeden mei-en-nacht,
Zocht ik een eglantier,
Schoon lieveken sta op en uwen mei is hier."

3.
"Ik en sta er voorwaar voor
Uwen schonen mei niet op,
Of en zal er mijn venster niet ontsluiten.
Uw mei die komt te laat,
Plant vrij hem op de straat,
Schoon lieveken, plant uwen mei daar buiten."

4.
"En als ik mijnen mei hier
Buiten planten zal,
En zal het u dan niet verdrieten?
Neen, zij dan maar verblijd!
Met den lieven meientijd,
Met den mei zal hij wederom schieten."


Gebruik Edit

  • In de KVHV codex staat strofe 4 niet vermeld.
  • De tekst is eigenlijk een vraag en antwoord van jongen en meisje. De eerste drie regels van strofen 1 en 2 zijn voor het meisje, de laatste drie regels van deze strofen zijn voor de jongen. Strofe 3 is weer voor het meisje en strofe 4 voor de jongen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki