Wikia


De salamander is een heildronk iemand of iets ter ere, en geen strafdronk of wedstrijd in sneldrinken. Het is het hoogste studentikoos eerbewijs dat een lid van de corona, of ook een afwezig persoon, aan de clubtafel te eer kan vallen. Wanneer de preases een Salamander aankondigt, worden de glazen leeggedronken en opnieuw gevuld. Het Salamander-commando wordt gewoonlijk door de preases gegeven, zoniet door een door de preases aangeduid lid van de corona; het gaat als volgd:

Preases: Silentium! Klaar voor de salamander op het heil van N.N.! Ad exercitium sanctissimi salamandris, omnes commilitones, surgite!

Corona: -staat recht en heft glas op- Surgimus!

Preases: Brengt het glas op de hoogte, van de nederlandse gedachte! Van het vlaamse meisjes minnend hart! Van de neus: ruik de lekkere geuren! Van de bovenste lip: een kus tot afscheidsgroet! Van de onderste lip! Waar is er brand?

Corona: Hier!

Preases: Waar zijn de pompiers?

Corona: Hier!

Preases: Zijn de spuiten klaar?

Corona: Ja!

Preases: Zijn de foefjes gaar?

Corona: Ja!

Preases: Spuit dan op het commando van drie. Een, twee, drie!

De glazen worden ad fundum leeg gedronken. Met de ledige glazen wordt op tafel getrommelt tot de preases zijn glas opgeft; op het commando van een, twee, drie worden de glazen samen met één slag op tafel neergezet.

Dan zingt de corona:

Ja, dat voelen wij (bis) Aan ons hartje, (bis) Ja, dat voelen wij (bis) Aan ons jeugdig hartje! En 't is van jaren lang bekent (bis) Dat alles zwicht voor een studunt! (bis)

Preases: Salamander ex!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki