Wikia


Rucantores
Rucantores-schild
Lint: Rucantores-lint
Opgericht: 1987
Gestopt: -
Verbonden met: UA
Doelgroep: Cantusminnende,
mannelijke studenten
Clublied


Rucantores is een studentenclub voor studenten en oud-studenten van de buitencampussen van de Universiteit Antwerpen. Rucantores heeft als doel het organiseren van cantussen. De club werd opgericht op 30 april 1987 en is hiermee de oudste nog actieve studentenclub in Antwerpen die zich zuiver toelegt op het organiseren van cantussen.

Er zijn open en gesloten cantussen. Op een open cantus is iedereen welkom die gedoopt is bij een studentenclub. Deze cantussen zijn toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. De gesloten cantussen zijn enkel toegankelijk voor leden, schachten en genodigden. De traditie van de Rucantores verbiedt de toegang voor vrouwen tot gesloten cantussen.

Genodigde wordt men op uitnodiging van een praesidiumlid of na het bijwonen van minstens drie open cantussen. Schacht wordt men op aanvraag en na stemming door de leden. Lid wordt men na het doorstaan van een speciale doop, die onder andere een codex-examen omvat. Het exacte verloop van deze doop is enkel gekend door de leden van Rucantores.KDA-leden bij Rucantores Edit

2011-2012Edit

2009-2010 Edit

2008-2009 Edit

2006-2007 Edit

2005-2006 Edit

2003-2004 Edit

Externe link Edit

Website van Rucantores