Wikia


De Rijkshandelshogeschool is één van de hogescholen waaruit het RUCA ontstaan is.

Geschiedenis Edit

In 1852 werd na overleg tussen de stad Antwerpen, de haven en de regering beslist tot het oprichten van het Hoger Handelsgesticht of het Institut Supérieur de Commerce de l'État. Tot dan toe was de voertaal in het onderwijs Frans.

Pas in 1933 werd de eerste lichting Nederlandstalige studenten ingeschreven. Een jaar later veranderde de naam van het gesticht in Rijkshandelshogeschool.

In 1965 fuseerde de hogeschool met het Instituut voor Overzeese Gebieden en het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken tot het RUCA.

Studenten Edit

  • De studentenvereniging aan de Rijkshandelshogeschool was het NSK.
  • Eind jaren 1950 werd er een meisjesclub opgericht: Iris.

Bekende Alumni Edit

De Rijkshandelshogeschool leverde o.a. volgende alumni af:

  • Leona Detiège (1964) : Burgemeester van Antwerpen (1995-2006)
  • Frans Grootjans : Minister van Staat
  • Alfons de Ridder/Willem Elsschot (1904), Nederlands auteur

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki