Wikia


René De Clercq (Deerlijk, 14 november 1877 - Utrecht, 12 juni 1932) was een Vlaams dichter en schrijver.

René De Clercq studeerde in Gent af als doctor in de Germaanse filologie met een werk over Guido Gezelle. Hij gaf daarna verschillende jaren les. Hij schreef in deze periode vooral vaderlandse gedichten.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij redacteur van De Vlaamsche Stem, een tijdschrift voor Vlaamse vluchtelingen in Nederland. Hij bekeerde zich tot het activisme en werd zelfs lid van de Raad van Vlaanderen onder de Duitse bezetting. Hiervoor werd hij na de oorlog bij verstek veroordeeld. Hij vluchtte naar Nederland, waar hij tot aan zijn dood in ballingschap woonde.

Veel gedichten van De Clercq zijn door meer dan 150 componisten op toon gezet: o.a. door Emiel Hullebroeck, Flor Peeters en Jef Van Hoof.

Cantusliederen Edit

René De Clercq schreef de tekst van:

Externe links Edit

Website over René De Clercq

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki