Wikia


Psalm is een gedicht van Albrecht Rodenbach dat op muziek werd gezet door Adolf De Graeve en Jef Van Hoof.

De melodie van dit lied is auteursrechtelijk beschermd.

TekstEdit

1.
God, onze Heer, Gij zijt de Heer der Heren.
Gij draagt de wereld op Uw hand;
Lacht Ge op een volk, het bloeit in roem en eren,
Keert Gij Uw blikken, 't stort in 't zand!

2.
God, onze Heer, Gij loecht weleer op Vlaandren,
Toen was het machtig, schoon en fier;
Kluisters en juk, het sloeg ze ruw aan spaandren,
"Vrijheid en Nering!" klonk het hier.

3.
God, onze Heer, wil 't jong geslacht aanhoren,
Red Vlaanderen uit zijn diepe val!
Zegen den eed door allen trouw gezworen:
Vlaanderen, Vlaanderen boven al!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki