Wikia


Avant Provinciaal Onderwijs is een provinciale secundaire school met vestigingen in Antwerpen (Brialmontlei en Jacob Jordaensstraat) en Deurne (Rivierenhof).

Rond 1910 werd Sint-Godelieve opgericht als parochiale school als huishoudschool. Ze werd vernoemd naar de patrones van de naaisters. In de jaren 1950 werd de school overgenomen door de Provincie Antwerpen en veranderde de naam naar Provinciaal Instituut Sint-Godelieve.

In september 2017 veranderde de naam van de school in Avant Provinciaal Onderwijs.

Marc Baert gaf hier Scheikunde en was er directeur tot april 2005.
René Fret gaf hier Scheikunde aan de derde graad TSO, afdeling Chemie. Hij ging op pensioen in 2009.
Jef Van Gils geeft verschillende wetenschapsvakken aan de de derde graad ASO en TSO.


Alumni Edit

Website Edit