Wikia


Professor is de aanspreektitel van lesgevend personeel aan universiteiten en hogescholen.

De term professor komt van het Latijnse werkwoord profiteri, waarvan professus het voltooid deelwoord is. Profiteri betekent o.a.: in het openbaar verklaren dat je een expert bent en kreeg later de betekenis: het beroep van leraar uitoefenen.

De titel is in België niet beschermd. Dit wil zeggen dat het niet strafbaar is om de titel te gebruiken, ook als je geen docent bent aan een onderwijsinstelling.

Professor is ook geen rangaanduiding van het academisch personeel. Daarvoor gebruikt men de termen: Docent, Hoofddocent, Hoogleraar en Gewoon Hoogleraar. Daarnaast bestaat nog de Buitengewoon Hoogleraar. Dit is een docent die naast zijn academische opdracht nog een functie heeft in het publieke leven of in een bedrijf.

Een professor die de pensioenleeftijd bereikt, krijgt soms zijn 'emeritaat. Dit betekent dat hij nog enkele van zijn oude taken op zich neemt (meestal onderzoek).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki