Wikia


Praegustator is een Praesidiumfunctie.

Letterlijk betekent Praegustator: 'Voorproever'. Deze functie wordt aan prosenioren of verdienstelijke leden van de kring toegekend als eerbetoon.

KDA Pregustatoren:

Deze lijst is niet volledig. Gelieve hem aan te passen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki