Wikia


Praegustator is een Praesidiumfunctie.

Letterlijk betekent Praegustator: 'Voorproever'. Deze functie wordt aan prosenioren of verdienstelijke leden van de kring toegekend als eerbetoon.

KDA Pregustatoren:

Deze lijst is niet volledig. Gelieve hem aan te passen.