Wikia


PieterHendrickx

Pieter Hendrickx

Pieter (°3 dec 1982) is afkomstig uit Ekeren, al zat hij sinds zijn zeventiende continu op kot.

Pieter studeerde Wetenschappen-Wiskunde aan het OLV-Lourdescollege te Ekeren.

In 2000 begon hij Scheikunde te studeren aan de toenmalige RUCA. Hij zat op kot op het RUCA Home en liet zich dopen bij Campinaria. Zijn broer Wouter (aka den Boudy) zat daar in het praesidium.

Toen Pieter in zijn laatste jaar zat, kwam bij bij het KDA-praesidium (onder Hans) dat nog op zoek was naar een Sport-praeses. Hij won dat jaar oa. de Snooker-interfac. In 2004 studeerde Pieter af aan de UA en begon hij te doctoreren. Hij werd Webmaster en ontwikkelde de website zoals deze er vanaf 2004 tot 2008 uitzag. Hij trok in de loop van dat jaar naar de UGent om verder te doctoreren, maar bleef (na aandringen van toenmalig Praeses Nils) toch nog een tweede jaar Webmaster bij KDA.

16 Juni 2009: Pieter behaalt zijn doctoraat aan de UGent in de onderzoeksgroep "NMR en structuuranalyse".

September 2009: Pieter werkt als post-doctoraal onderzoeker aan de UGent.

Oktober 2010: Pieter werkt als "Scientific Programmer / Software Engineer" aan het Europees Bioinformatica Instituut (EBI), Hinxton, Cambridge, UK.


KDA carrière Edit


Andere Clubs Edit

Kotgeschiedenis Edit

Trivia Edit

  • Pieter heeft nog Scheikunde gekregen van Leo Hofkens.
  • Pieter wandelt graag en is fanatiek Snooker speler. Hij won de Snooker-interfac in 2003-2004 en werd tweede in 2004-2005.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki