Wikia


De tekst van O.-L.-Vrouw van Vlaanderen is van August Cuppens. De melodie is van Lode De Vocht.

De muziek van dit lied is auteursrechtelijk beschermd.

Tekst Edit

1.
Liefde gaf u duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet,
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt,
Schoner klinkt hij dan al d'and'ren:
[Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren] (bis).
2.
Waar men ga langs Vlaamse wegen,
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men U, Maria, tegen,
Staat Uw beeltenis te pronk,
Lacht ons toe uit lindegroen,
Bloemenkrans of blij festoen,
Moge 't nimmer hier verand'ren,
[O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren] (bis).
3.
Blijf in 't Vlaamse herte tronen
Als de hoogste koningin,
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood,
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren,
[Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren] (bis).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki