Wikia


Nu syt wellecome.jpg

partituur van Nu syt wellecome

Nu syt wellecome zou volgens sommige bronnen één van de oudste Nederlandstalige kerstliederen zijn. De tekst en melodie zijn opgetekend in een handschrift rond 1600, maar het lied is zeker ouder.

De melodie is afgeleid van het kerklied 'Tantum ergo'. Een Hoog-Duitse versie dateert uit de 11e eeuw.

Nu syt wellecome is een zogenaamd Kerstleys. Dit is een kerstlied waarvan het volk de solozang afsluit met 'Kyrie Eleis'.

Tekst Edit

1.
Nu syt wellecome, Jesu lieven Heer,
Ghy komt van also hoghe, van also veer;
Nu syt wellecome van den hoghen hemel neer;
Hier al in dit aertrijck sijt ghij ghesien noijt meer.
Kyrieleis.

2.
Christe Kyrieleison laet ons singhen blij,
Daermeed oock onse leysen beghinnen vrij;
Jezus is gheboren op den heyligen Kersnacht
Van een maghet reyne, die hoogh moet sijn gheacht.
Kyrieleis.

3.
D'herders op den velde hoorden een nieu liedt,
Dat Jezus was gheboren, sij wisten 't niet:
"Gaet aen geender straten en ghij sult hem vinden klaer,
Bethlem is de stede daer 't is geschiet voorwaer.
Kyrieleis.

4.
D'heylighe drie koon'ghen uyt soo verren landt,
Sij sochten onsen Heere met offerhandt
S'offerden ootmoedelyck myrh, wierook ende ghoudt,
Teeren van den kinde dat alle dinck behoudt.
Kyrieleis.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki