Wikia


Neemt mij in der hand

partituur van Neemt mij in der hand

Neemt mij in der hand is een vierstemmige canon geschreven door Adriaan Valerius.

Het lied stond op de titelbladzijde van het liedboek "Nederlandsche Gedenck-clanck", waarin de gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog werden herdacht en bezongen. Het lied verwijst hiernaar: het "mij" in de tekst, doelt namelijk op het liedboek zelf.

Tekst Edit

Neemt mij in der hand.
Hoort in 't kort verklaren.
Wat ons hier in 't land.
Al is wedervaren.

In 1945 zongen wij op deze melodie de volgende tekst:

Jeugd van Nederland!

Wilt uw kracht bewijzen.

Werkend hand in hand.

Zal ons land herrijzen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki