Wikia


Naar Oostland.jpg

partituur van Naer Oostland wille wy ryden

Naer Oostland willen wy ryden heeft zijn oorsprong waarschijnlijk in de middeleeuwen, toen veel Vlamingen en Brabanders naar Noord-Duitsland en Polen emigreerden.

De tekst is echter niet ouder dan de 17e eeuw.

Tekst Edit

1.
Naer Oostland willen wy ryden,
Naer Oostland willen wy mee.
Al over die groen heiden,
Frisch over die heiden,
Daer is er een betere stee.

2.
Als wy binnen Oostland komen,
Al onder dat hooge huys fyn,
Daer worden wy binnen gelaten,
Frisch over die heiden,
Zy heeten ons willekom zyn.

3.
Ja, willekom moeten wy wezen,
Zeer willekom moeten wy zyn;
Daer zullen wy avond en morgen,
Frisch over die heiden,
Nog drinken den koelen wyn.

4.
Wy drinken den wyn er uit schalen,
En ‘t bier ook zoo veel ons belieft;
Daer is het zoo vroolijk te leven,
Frisch over die heiden,
Daer woont er myn zoete lief.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki