Wikia


Merck toch hoe sterck

partituur van Merck toch hoe sterck

Merck toch hoe sterck is een overwinningslied uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen de Nederlanden en Spanje. In 1622 werd Bergen-op-Zoom gedurende drie maanden belegerd door Don Luis de Velasco. De melodie zou van Engelse oorsprong zijn en de tekst is van A. Valerius.

Tekst Edit

1.
Merck toch hoe sterck nu int werck sich al steld,
die t'allen tijd soo ons vrijheijt heeft bestreden.
Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld
om onse goet en ons bloet en onse steden!
Hoor de Spaensche trommels slaen! Hoor Maraens trompetten!
Siet, hoe komt hij trecken aen Bergen te besetten!
Berg-op-Zoom, hout u vroom, stut de Spaensche scharen:
laets lands boom end' zijn stroom trouw'lijck toch bewaren.

2.
't Moedige bloedige woedige swaerd
blonck en het klonck dat de voncken daer uyt vlogen.
Beving en leving, opgeving der aerd,
wonder gedonder nu onder was, nu boven
door al't mijnen en 't geschut dat men daeglijcx hoorde;
menig Spanjaert in sijn hut in sijn bloet versmoorde.
Berg-op-Zoom, hout zich vroom, stut de Spaense scharen:
't heeft 's lands boom end'zijn stroom trouw'lijck doen bewaren.

3.
Die van Oranjen quam Spanjen aen boord
om uyt het velt, als een helt, 't gewelt te weeren;
maer also dra Spinola 't heeft gehoord
treckt hij flux heen op de been met al zijn heeren.
Cordua kruyd spoedigvoort, sach daer niet te winnen;
Don Velasco liep gestoort, 't vlas was niet te spinnen.
Berg-op-Zoom, hout u vroom, stut de Spaense scharen:
't heeft 's lands boom end'zijn stroom trouw'lijck doen bewaren.

Woordverklaring Edit

  • Maraans: Scheldnaam voor Spanjaarden.
  • Vroom: Dapper.
  • Spinola, Cordua, Don Velasco: Spaanse aanvoerders.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki