Wikia


Marie De Groodt

Ere-rector Marie De Groodt-Lasseel
foto ActUA

Marie A.H. De Groodt-Lasseel (21 september 1914 - 13 september 2004) was rector van het RUCA van oktober 1977 tot oktober 1981. Zij was de eerste vrouwelijke rector in Europa.

In 1950 behaalde ze haar diploma van doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde met grootste onderscheiding. Ze bouwde een enorme academische carrière uit. In 1976 stond ze aan de wieg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), samen met Prof. P. De Somer (KUL) en Prof. A. Gerlot (RUG). Ze was in 1979 medeoprichtster van het Fonds L. Craeybeckx, F. Detiège, F. Grootjans vzw, het latere ActUA. Bovendien was ze de grondlegster van het gebruik van elektronenmicroscopie voor bio-medische toepassingen in België. De Belgische Vereniging voor Elektronenmicroscopie werd mede onder haar impuls opgericht.

Prof. Dr. Dietrich Scheuermann is haar zoon.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki