Wikia


Maria die soude.jpg

partituur van Maria die soude naer Bethlehem gaen

De melodie van Maria die soude naer Bethlehem gaen komt uit het 'Prieel der geestelicker melodie', dat in 1609 in Brugge werd uitgegeven.

Tekst Edit

1.
Maria die soude naer Bethlehem gaen,
Kersavond voor de noene;
Sint Joseph soude met haer gaen
Om haer den weg te toenen.

2.
Het hagel' en 't sneeuwde en 't miek er zoo koud,
De rijm lag op de daken;
Sint Joseph tegen Maria sprak:
"Maria, wat zullen wij maken?"

3.
Maria die zeide: "ik bender zo moê,
Laet ons en weinig rusten".
"Laet ons nog een weinig verder gaen,
Aen en huizeken zullen wij rusten!"

4.
Zij kwamen een weinig verder gegaen,
Tot aen een boere scheure,
't Is daer waer Heer Jezus geboren was:
En daer sloten noch vensters noch deuren!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki