Wikia


Komt vrienden in de ronde.jpg

partituur van Komt vrienden in de ronde

== Tekst1.
Komt vrienden in het ronden,
Minnaars van enen stiel,
Ik zal u gaan verkonden,
Hoe ik door 't slijperswiel,
De kost verdien voor vrouw en kind,
Schoon blootgesteld aan sneeuw en wind.
== Refrein:
Terlierelom terla!
Van linksom, rechtsom draait mijne steen
Bij het roeren van mijn been.
Ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju, ju!

2. De smid die moet hard werken,
Gestadig voor het vier,
Hij durft zich niet versterken,
Men ene kan goed bier,
Terwijl ik ga op mijn gemak,
Soms ook wel met een lege zak.

3.
De schoenpik stijf gezeten,
Op enen pikkelstoel,
Mag kees en droog bier eten,
Maar als ik nood gevoel,
Dan slijp ik tot den avond toe,
En zo heb ik nooit arremoe.

4.
De kleerfrik maakt ons kleren,
Voor acht stuivers per dag,
Wil hij zijn loon vermeren,
Hij snijdt meer dan hij mag,
Maar ik op mijne slijpersteen,
Ik win meer op een uur alleen.

5.
De maalder moet gaan malen,
Tot in het fijnste meel,
Hij moet dubbel betalen,
Voor zijn droge keel,
Maar ik, door ijver en door vlijt,
Ik win mijn brood in eerlijkheid.

6.
Mijn vrouw die roept victoria,
Over het slijpersstiel,
Zij vindt de grootste gloria,
In 't draaien van mijn wiel,
Mijn kind'ren hebben geen ongemak,
Zij lopen met de bedelzak!

7.
Sa, vrienden, voor het leste,
All' ambachten zijn goed,
Maar mijn is toch het beste,
Schoon ik soms slapen moet,
Op hooi en strooi in ene stal,
Daar heb ik kost voor niemendal.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki