Wikia


Koen dewitte

Koen, foto UA site


Koen kreeg tijdens zijn doop in 1999-2000 de opdracht om Koekoek te spelen. Hierdoor kreeg hij de clubnaam Koentje Koekoek.


KDA carrière Edit

Andere clubs Edit

Koen is Praeses geweest van de RUCA Sportraad

Trivia Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki