Wikia


De Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen (kortweg KdG) is een Katholieke hogeschool te Antwerpen.

Het is qua studentenpopulatie de derde grootste hogeschool van Vlaanderen. Ze ontstond op 1 september 1995 als de fusie van 13 voormalige Katholieke hogescholen.

Vele KDA-leden studeren of studeerden hier omdat de Campus Hoboken (de voormalige Katholieke Industriële Hogeschool Antwerpen (Hoboken) een Professionele Bachelor Chemie aanbiedt.


KDA-leden als KdG-student Edit

2007-2008 Edit

Alumni Edit

Oud-Studenten Edit

Website Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki