Wikia


De KDA website is te vinden op www.uakda.be

Een lijst van KDA webmasters vind je hier.

Voorgeschiedenis Edit

Bestand:Site2001 2.jpg
Bestand:Site2001 1.jpg

David Roet is een naam die je niet in de lijst van de webmasters zult zien staan. Nochtans ligt hij aan de basis van de huidige KDA website.

In het jaar 2000 stak David wat later de site van de KDA zou worden in elkaar. Enkele PHP-scripts zoals de Wie?Wat?Waar?, Waddiswoar kalender en het posten van berichten op de hoofdpagina (de nieuwtjes eigenlijk) luidden een nieuw tijdperk in. Daarnaast zette hij de voorloper van het inmiddels overbekende forum op.

Van zodra alles op z'n poten stond heeft David, die immers niet (meer) in het praesidium zat, de fakkel doorgegeven aan Tom De Baerdemaeker, de eerste KDA Webmaster.

Over de registratie van het KDA domein:

  • Naam kda
  • Status REGISTERED
  • Registratie 24 januari 2001

Kort na die registratie (en na de examens) stond de site online.

Tijdens het academiejaar 2000-2001 waren naast de KDA enkel WINAK en Biomedica op het net vertegenwoordigd.


De huidige site Edit

De huidige lay-out van de KDA website is gecreëerd door Pieter Hendrickx en dateert van september 2005. Enkele maanden daarvoor (juni 2005) werd reeds het KDA forum bij activeboard gecreëerd in de vorm zoals we het nu kennen.

In het academiejaar 2005-2006 werd nieuw leven in het forum geblazen door de toevoeging van spelletjes en werd ook de KDApedia gepresenteerd, een groots opgezet online project van KDA om zijn volledige geschiedenis te archiveren.

In december 2007 werd de KDA actief op Facebook. Dit vergemakkelijkte de communicatie met de leden: activiteiten worden er aangekondigd, foto's geüpload, meningen kunnen gegeven worden, enz...

In 2010 geraakte de KDA zijn domeinnaam www.kda.be kwijt wegens het niet tijdig betalen van de jaarlijkse rekening. Sindsdien is de KDA-website te bereiken op www.uakda.be.

In 2011 werd het KDA forum op activeboard gesloten wegens te weinig activiteit. De forumactiviteiten werden namelijk grotendeels overgenomen door de Facebookpagina.

KDA server Edit

De eerste "KDA server" was een gerecycleerde PC (pentium 1) die gelocaliseerd was in de kelder onder het restaurant op de UIA (het Annexkot). De configuratie was een standaard Red Hat met Apache als webserver (en ook PHP).

De periode 2005-2006 werd gekenmerkd door regemlatig opduikende problemen met de firewall in het Annexkot. Eind 2006 werd besloten de server te verhuizen naar een andere plek op de UA. Hierdoor diende het IP-adres te worden gewijzigd en was de server enige tijd onbereikbaar via de domeinnaam.

Email Edit

Initieel was de KDA bereikbaar via kdarules@hotmail.com

In juli 2003 werd de redactie van 't Scheitrechtertje bereikbaar via scheitrechtertje_kda@hotmail.com Dit werd de zomer erna vervangen door het huidige e-mailadres: Scheitrechtertje@gmail.com

In zomer 2005 werd voor KDA geswitched naar het huidige emailadres: KringderAlchemisten@gmail.com In aug 2007 kreeg ook de KDA sport zijn eigen emailadres : sport.kda@gmail.com.

Externe Links Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki