Wikia


De tekst van Jutho, vooruit! is van Willem Gijssels. De melodie is van Arthur Meulemans.

Het lied gaat over Willem van Saeftinghe, een lekenbroeder van de cisterciënzerabdij Ter Doest in Lissewege. Tijdens de Guldensporenslag in 1302 sleurde hij de aanvoerder van het Frans leger, Robert II van Artois, van zijn paard waarna deze door andere strijders werd doodgeslagen. Hij doodde tijdens de slag verschillende Franse ridders. Eigentijdse kroniekschrijvers benadrukken dat hij een grote en beresterke man was. Hij was te paard naar het slagveld getrokken waar hij zijn rijdier inruilde voor een goedendag.

Enkele jaren na de slag doodde Willem een van zijn kloosterbroeders. Hij werd verplicht in te treden bij de hospitaalridders en werd op kruistocht gestuurd. Hij zou gesneuveld zijn bij het beleg van Rhodos.

Een bronzen standbeeld, gemaakt door Jef Claerhout, staat sinds 1988 in Lissewege op de markt.

De muziek van dit lied is auteursrechtelijk beschermd.

Tekst Edit

1.
"Jutho, vooruit en dapper,
Jutho, mijn paard!
Mijn harte draaft nog rapper
Te strijdewaart.
Te Kortrijk in de beemden
Wordt 't pleit beslecht;
Daar gaapt een graf voor vreemden
Of voor ons recht".

2.
't Was Willem, die uit 't klooster
Kwam van ter Doest.
Een vrome zieletrooster,
Die strijden moest.
Hij droeg op priesterkleren
Het pantser zwaar,
Om 't Vaderland te weren
Uit groot gevaar.

3.
Harop ! De zwaarden sidd'ren,
daar valt het hoofd
Van Robrecht, 't hoofd der ridd'ren.
God zij geloofd!
Nu met gerust geweten
naar 't klooster weer.
Is niet mijn plicht gekweten
naar recht en eer?"

4.
En toen uit elke toren
De zege klonk,
De slag der Gulden Sporen
De vrijheid schonk,
Toen bad in 't stille duister
Van 't kloostergraf
De held die roem en luister
Aan Vlaand'ren gaf!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki