Wikia


Jan Lindemans (Opwijk, 2 juli 1888 - Laken, 14 september 1963) was een Vlaams naamkundige.

Jan Lindemans haalde zijn secundair diploma aan het Klein Seminarie te Mechelen. Daarna studeerde hij van 1905 tot 1909 Germaanse Filologie aan de KUL. Na enige jaren les te hebben gegeven op andere scholen, werd hij in 1920 tot docent Wijsbegeerte benoemd aan de Rijkslandbouwhogeschool te Gent (de huidige faculteit Bio-ingenieurswetenschappen).

Jan Lindemans is echter het bekendst voor zijn wetenschappelijk werk over naamkunde. Zijn werken over Vlaamse plaatsnamen en persoonsnamen worden nu nog altijd gesmaakt.

Cantusliederen Edit

Jan Lindemans schreef de tekst van:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki