Wikia


Ik zeg adieu.jpg

partituur van Ik zeg adieu

Ik zeg adieu is een Middelnederlands lied dat onder verschillende varianten verspreid is. De tekst van dit lied is opgenomen in het "Antwerps liedboek" uit 1544 en de melodie in de "Druiventros der Amoureusheit" uit 1602.

Tekst Edit

1.
Ik zeg adieu, wij twee, wij moeten scheiden,
Tot op een nieuw, zo wil ik troost verbeiden.
Ik laat bij u dat herte mijn,
Want waar gij zijt, daar zal ik zijn.
't Zij vreugd of pijn,'t zij vreugd of pijn,
Altoos wil ik u vrij eigen zijn.

2.
Ik dank u, lief, rein minlijk lief geprezen,
Voor alle grief, zo wil mij toch genezen.
Benijders fel met haar venijn,
Zij hebben belet ons blijde aanschijn.
Op dit termijn, op dit termijn
Altoos wil ik u eigen zijn.

3.
Adieu, schoon stad, adieu prieel vol vreugden,
Rein maagd'lijk vat, daar wij ons saam verheugden.
Gedenk den troost die gij mij bood,
Gij zijt mijn lief die ik nooit en vlood.
Ik zeg 't u bloot, ik zeg 't u bloot,
U eigen blijf ik tot den dood.


Gebruik Edit

In de KVHV codex staat de laatste strofe niet vermeld.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki