Wikia


Ik zag Cecilia.jpg

partituur van Ik zag Cecilia komen

De melodie van Ik zag Cecilia komen is van onbekende, waarschijnlijk Italiaanse, afkomst. Het werd opgetekend in het "Gents Beiaardboek" (1661-1693) van predikheer Wyckaert. Florimond van Duyse beschreef het lied in zijn 'Het oude Nederlandsche lied'. Er zijn verschillende teksten bekend.

De Tsjechische componist Bedrich Smetana (1824-1884) verwerkte het lied in zijn symfonisch gedicht "De Moldau".

Tekst Edit

==1.
Ik zag Cecilia komen
Langs eenen waterkant,s
Ik zag Cecilia komene
Met bloemkens in haar hand,x
Zy zag naer haren herder,
Den herder Floriaen,
Die ook zyn schaepkens weydde
Langs dezelfde baen.
Cecilia ging zingen;
Haer hert docht haer t'ontspringen.
Dit hoorde haren herder,
Hy kwam by haer terstond,
En kuste zyn Cecilia
Aen haren rooden mond.
==

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki