Wikia


Honderd semesters.png

partituur van Honderd semesters

Honderd Semesters wordt gezongen ter ere van de oud-studenten die 50 jaar (100 semesters) lid zijn van de vereniging.

Het lied is een vertaling van het Duitse lied: Als ich schlummernd lag heut' Nacht, dat geschreven werd in 1885. De Duitse tekst is van Adolf Katsch (1813 - Oppenau, 1906) en de melodie van Adolf Schlieben (Landsberg, 1828 - Wiesbaden, 1896).

Het lied bevat het volledige Gaudeamus igitur.

Tekst Edit

1.
Als ik sluimerde te nacht,
Zijn er mooie dromen
Uit mijn jeugd in volle pracht,
Voor mijn geest gekomen;
Schachten zaten schuw en jong
Rond een tafel neder
En uit volle borst weerklonk
't Lied der lied'ren weder.

[Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus;] (bis)
Post jecundam juventutem
Post molestam senectutem,
[Nos Habebit Humus.] (bis)

2.
Blauwe tabak riekt en rookt
Rond de volle flessen,
Kelen branden, 't herte kookt:
't koele bier zal 't lessen;
Schachten die vol eerbied rond
De oude tafel tronen
Zingen nu met ronden mond
En in losse tonen.

[Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere?] (bis)
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
[Ubi Jam fuere.] (bis)

3.
Toen ontwaakte ik, klokkeklaar,
Ruiste 't door mijn oren:
Heden zijt gij 70 jaar
Dag op dag geboren;
De semester die ge sluit
Prijkt met nummer honderd.
'k Was al gauw mijn ogen uit
En 't klonk gans verwonderd.

[Vita nostra bervis est, brevi finietur.] (bis)
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
[Nemeni parcetur.] (bis)

4.
In mijn bedde sprong ik recht,
'k Riep: wat heeft me 't leven
Toch in weinig tijd, veel slecht
En veel goed gegeven;
Heden ken ik drang nog druk,
Ken ik zorg noch plagen,
Slechts de lente en slechts 't geluk
Uit mijn jonge dagen.

[Vivat Academia, vivant professores,] (bis)
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
[Semper sint in flore!] (bis)

5.
Mijn studententijd verliep
Rap, lijk lopend water,
En het werk'lijk leven riep
Mij uit de Alma Mater.
Maar filistren deed ik niet:
Hoog, op gouden zwingen,
Heb ik steeds mijn liefdelied
Jub'lend durven zingen.

[Vivant omnes virgines, graciles, formosae!] (bis)
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
[Bonae, laboriosae!] (bis)

6.
Vrouw en kind'ren aan mijn hand.
Heb ik deugd van 't leven;
Nuttig zijn aan 't Vaderland
Was mijn doel in 't streven;
En heb ik soms alles niet
Wat ik kon, gegeven,
Trouw in vreugde en in verdriet
Ben ik toch gebleven.

[Vivat et respublica et qui illam regit!] (bis)
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
[Quae nos hic protegit!] (bis)

7.
't Oud latijnse liedje gaf
't Beeld van heel mijn leven,
Van de wieg tot aan het graf.
En 'k en zal niet beven
Voor de dood, want tot heur spijt,
Al een teugje drinkend,
Zal, lijk in mijn schachtentijd,
Nog mijn liedje klinken.

[Pereat tristitia, pereant osores,] (bis)
Pereat diabolis,
Quivis antiburchius
[Atque irrisores!] (bis)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki