Wikia


Het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) is één van de hogescholen waaruit het RUCA is ontstaan.

Geschiedenis Edit

Het HIVT werd in 1961 opgericht als afdeling van de Rijkshandelshogeschool. De lessen werden gegeven in het uit 1898 stammende gebouw aan de Schildersstraat, waar het HIVT nu nog steeds gevestigd is. Het was het eerste instituut in België waar een academische opleiding voor vertalers en tolken werd verzorgd.

In 1965 fusioneerde het HIVT samen met de Rijkshandelshogeschool en het UNIVOG tot het RUCA. De samenwerking was van die aard dat de Rector van het RUCA de diploma's van de afgestudeerden ondertekende.

In 1994 werd het HIVT een departement van de Hogeschool Antwerpen. Dit verliep niet zonder incidenten, aangezien men vreesde dat de diploma's van het HIVT hun academische waarde zouden verliezen. Uiteindelijk is het HIVT nu weer met de UA verbonden door de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA).

Studenten Edit

De studentenkring aan het HIVT is Translatio.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki