Wikia


Hoe leit dit kindeken.jpg

partituur van Hoe leit dit kindeken

Hoe leit dit kindeken is een Kerstlied uit de 18e eeuw. Het zou uit Aarschot stammen.

Tekst Edit

1.
Hoe leit dit kindeken hier in de kou!
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven!
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na na na, na na na, kindeken teer!
Ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer!

2.
Sa, ras dan, herderkens, komt naar den stal!
Speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken,
mij dunkt het nu welhaast wat slapen zal.
Na na na, na na na, kindeken teer!
Ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer!

3.
En gij, o engeltjes, komt hier ook bij,
zingt een motetteken voor uwen koning!
Wilt Hem vermaken door uw melodij.
Na na na, na na na, kindeken teer!
Ei, zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki