Wikia


het lied van Pater Callewaert is geschreven door Lambrecht Lambrechts en op muziek gezet door Emiel Hullebroeck.

De melodie van dit lied is auteursrechtelijk beschermd.

TekstEdit

1.
Verliefd, gij jongens, kiest alleen een bruid
In 't koor der Vlaamsgezinde maagden uit.
Blijft Vlaandrens heilige idealen trouw
En laat die nimmer breken door een vrouw.
Zo wint ge ons aller wensen voor uw haard
En 't zegenwoord van Pater Callewaert:
[Crescite et multiplicamini!] (bis)

2.
Alwaar gij zwerft en werft ten allen kant,
Maakt onze meisjes Vlaams Vaderland,
Bekeert hen, kneedt hen, port hen: "Storm op zee!"
En zijn ze rijp gezongen, trouwt ermee!
Zo wint ge ons aller wensen voor uw haard
En 't zegenwoord van Pater Callewaert:
[Crescite et multiplicamini!] (bis)

3.
Niet langer zal Parijs met hoed en keurs
Nog zegepralen op de huwelijksbeurs.
Bericht aan menig dubbend pensionaat:
Zij weten nu wat hen te wachten staat!
Alleen waar Vlaams met Vlaams in Vlaandren paart,
Rijst 't handgebaar van Pater Callewaert:
[Crescite et multiplicamini!] (bis)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki