Wikia


De tekst van Hemelhuis is van René De Clercq. De melodie is van Emiel Hullebroeck.

Dit lied werd uitgegeven in 'Zes liederen, 6e reeks' van Emiel Hullebroeck.

De muziek van dit lied is auteursrechtelijk beschermd.

Tekst Edit

1.
Door mijn woning
Speelt een zonnig licht.
'k Voel me een kleine koning
In mijn groten plicht:
Vrouw en kind te schragen
Op mijn sterke jeugd;
[En ze hoog te dragen
In mijn vreugd!] (bis)

2.
Daar, op 't schouwke,
Prijkt mijn enig kruis.
Wees mijn engel, vrouwke,
Wees mijn hemel, huis;
Wees mijn stoutste roemen,
Wees mijn zoetste troost,
[Frisse levensbloemen,
Krachtig kroost.] (bis)

3.
O, mijn kindren!
Graag gebroken brood!
Zou 't geluk vermind'ren
Waar de last vergroot?
Zou men armoe lijden
Om een mondje meer?
[Och! waar mensen strijden,
Helpt de Heer!] (bis)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki