Wikia


Hagar.png

Plan van de Hagar.

De Hagar is een geheel van drie lokalen in het hoofdfrontgebouw van Fort VI. Het wordt uitgebaat door WINAK als cantus- en fuiflokaal.

Geschiedenis Edit

Reeds in de jaren '70 deed WINAK een aanvraag aan de UIA om enkele lokalen van het fort te mogen betrekken. De kring was namelijk op zoek naar een alternatieve fuifzaal. Doordat er radioactief afval was ontdekt, werd de toewijzing van de gevraagde lokalen op de lange baan geschoven.

In 1990 kreeg WINAK uiteindelijk de toestemming om de lokalen in eigen beheer uit te baten. Uiteraard moesten er renovatiewerken worden uitgevoerd: het fort stond namelijk sinds 1973 leeg. De werken werden toen geschat op een totale kostprijs van € 12 500 tot € 28 750. Het benodigde geld werd via activiteiten, inzamelacties, e.d. samengebracht. Alle werken werd in fasen uitgevoerd, zodat in 1995-1996 alles af was. De commerciële uitbating van de Hagar kon toen beginnen.

In 1999-2000 werd het beheer van de Hagar door de UIA afgenomen wegens wanbeheer. Er was sprake van een afvalberg in de rondgang en een rattenplaag. De UIA greep deze spijtige episode aan om de rondgang definitief af te nemen van WINAK en er de Konijnenpijp van te maken. WINAK kreeg wel zijn andere lokalen terug in eigen beheer.

Trivia Edit

  • Jos Smos van Katastroof schreef een lied over de Hagar: het Hagarlied.
  • Sebastian Houston werd in 2006 Ere-Hagarverantwoordelijke.
  • Turbo hield zijn bruiloftsfeest in de Hagar.

Externe link Edit

De Winak site over de Hagar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki