Wikia


Groeninge is een gedicht van Guido Gezelle dat op muziek werd gezet door Jef Van Hoof.

Jef Van Hoof nam met dit strijdlied deel aan een liederwedstrijd van het Algemeen Nederlands Verbond in 1910. Groeninge werd bekroond en Jef Van Hoof werd hierdoor zeer populair. Het lied wordt wegens zijn strijdkarakter ook wel de Vlaamse Marseillaise genoemd.

De melodie van dit lied is auteursrechtelijk beschermd.

TekstEdit

Het Vlaamse heir staat immer pal,
Daar 't winnen of daar 't sterven zal!
Alhier, aldaar aan lange lansen,
De leeuwen dansen.

1.
De winden schudden met geweld,
De zwarte blomme in 't geluw veld;
De kwaden zien, benêen de transen
De leeuwen dansen!
Met bezemen zo komen z'af,
Om 't Vlaamse volk af te ransen,
Als ijdel kaf, dat 't zweerd onweerd is.
[De leeuwen dansen!] (ter)

2.
Harop! Harop! de trompe steekt,
De boeien los, de banden breekt!
Ten vijand in! Dat op zijn schansen
De leeuwen dansen!
Sta vuist en voet de vane omtrent!
En gij die God noch ere en kent,
Ruimt bane, eer op uw vege bansen
[De leeuwen dansen!] (ter)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki