Wikia


Feest of Feestpraeses is een Praesidiumfunctie.

De Feestpraeses is verantwoordelijk voor het organiseren van de feesten. Dit houdt o.a. in dat hij de feestzaal reserveert, de drank en de catering verzorgt, de DJ vastlegt, enz.

In 1997-1998 was er naast een Feestpraeses een Ontspanning, die dezelfde functie had.

KDA Feesten:

Deze lijst is nog niet volledig. Gelieve deze aan te vullen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki