Wikia


Erlyn De Vos.jpg

Erlyn De Vos
(foto Fotoboek)

Erlyn De Vos heeft slechts één jaar scheikunde gestudeerd aan het RUCA. Daarna ging ze naar de Plantijn Hogeschool en studeerde voor laborante.

Erlyn werkt nu in het Cytogenetica Team van het Centrum Medische Genetica van de UA.

KDA carrière Edit

Andere clubs Edit

Erlyn was actief in het Nucleo praesidium.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki