Wikia


Een kint gheboren

partituur van Een kint gheboren in Bethlehem

Een kint gheboren in Bethlehem werd opgetekend door Hoffmann von Fallersleben in 1884. De melodie vertoont verwantschap met de Latijnse hymne 'Puer natus in Bethleem'. Vermoedelijk is de melodie van dit lied bekend geweest over heel Europa.

Tekst Edit

1.
Een kint gheboren in Bethlehem
Verblidet alle Jerusalem

Refrein:
Amor, amor, amor, amor,
Amor, quam dulcis est amor!

2.
Die enghelen songhen doe ter tijt,
Dit herderkens waren mede verblijt.

3.
Drie coninghen quamen uut Oostenlande
Ende brachten mit hem haer offerhande.

4.
Al mit den enghelen wille wi singhen
Ende laten onse herten in vrouden springhen.