Wikia


Stem van Suid-Afrika

partituur van Die Stem van Suid-Afrika

De tekst van Die Stem werd in 1918 geschreven door C.J. van Langenhoven en in 1921 op muziek gezet door M. de Villiers.

In 1957 werd God save the Queen vervangen door Die Stem' als nationale hymne van Zuid-Afrika. Het lied bleef deze status houden tot 1994. In dat jaar kreeg Zuid-Afrika een tweede volkslied: Nkosi Sikelel' iAfrika, het partijlied van de ANC. Sinds 1996 bestaat het nationale volkslied uit een mengeling van deze twee liederen: een strofe in het Xhosa en het Zulu van Nkosi Sikelel' iAfrika en een Afrikaanse en Engelse strofe van Die Stem.


Tekst Edit

1.
Uit die blou van onse hemel,
uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes
waar die kranse antwoord gee.
Deur ons ver-verlate vlaktes
met die kreun van ossewa —
Ruis die stem van ons geliefde,
van ons land Suid-Afrika.
Ons sal antwoord op jou roepstem,
ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe -
ons vir jou, Suid-Afrika.

2.
In die merg van ons gebeente,
in ons hart en siel en gees,
In ons roem op ons verlede,
in ons hoop of wat sal wees,
In ons wil en werk en wandel,
van ons wieg tot aan ons graf —
Deel geen ander land ons liefde,
trek geen ander trou ons af.
Vaderland! ons sal die adel
van jou naam met ere dra:
Waar en trou as Afrikaners -
kinders van Suid-Afrika.

3.
In die songloed van ons somer,
in ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde,
in die lanfer van ons rou,
By die klink van huweliksklokkies,
by die kluitklap op die kis —
Streel jou stem ons nooit verniet nie,
weet jy waar jou kinders is.
Op jou roep sê ons nooit nee nie,
sê ons altyd, altyd ja:
Om te lewe, om te sterwe -
ja, ons kom Suid-Afrika.

4.
Op U Almag vas vertrouend
het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here!
om te handhaaf en te hou —
Dat die erwe van ons vad're
vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste,
teen die hele wêreld vry.
Soos ons vadere vertrou het,
leer ook ons vertrou, o Heer —
Met ons land en met ons nasie
sal dit wel wees, God regeer.


Gebruik Edit

In de KVHV Codex staan strofen 1 en 2.