Wikia


Die Nachtegael

partituur van Die nachtegael die sanc een liet

De tekst van Die nachtegael die sanc een liet stamt uit het "Nieu Amsterdams Liedtboeck" uit 1591. De melodie komt uit de liederbundel "Souterliedekens" uit 1540.

Tekst Edit

1.
Die Nachtegael die sanck een liet, dat leerde ic,
Ic hebber een verholen lief, die vride ic;
En die wil ic niet laten, ja, laten;
Ic hope noch een cort half nacht
In mijns liefs arm te slapen.

2.
Die Moeder van den bedde spranc, ontstac haer licht;
Si vant haer joncste dochter op haer bedde nicht:
"Waer is si nu gheganghen, ja, ganghen?
Nu is mijn joncste Dochter wech,
Met een so vremden manne."

3.
"Hi en was mi also vremde niet, hi had mi lief;
Hi voerde mi over die hei, hi misdede mi niet.
Hi voerde mi over der heiden, ja, heiden;
Daer twee schoon liefkens t'samen gaen,
Hoe node ist dat si scheiden?"

4.
Daer twee goe liefkens t'samen aen den danse gaen,
Hoe vriendelic dat si haer oochskens op malcanderen slaen,
Ghelijc der morghen sterren, ja, sterren.
Mijn herteken is van sulker aert:
Bruin oochskens sie ic gheren.

5.
"Mijn herteken is veel wilder dan een wilt Conijn;
Dat en mach niemant temmen dan die liefste mijn;
Dat en mach niemant temmen, ja, temmen,
En waer die alder liefste mijn;
Dat is so fraeien gheselle!
Och, Waren alle duvels so,
En ic voer in der helle!"