Wikia


Die mei plezant

partituur van Die mei plezant

De eerste strofe van de tekst van Die mei plezant staat in het 'Nieu Amsterdams Liedtboeck' uit 1591. De stijl doet een Rederijkersherkomst vermoeden. De melodie komt uit het luitboek van Johan Thysius (1600).

Tekst Edit

1.
Die mei plezant willen wij planten
't Is nu den tijd, zodat behoort;
Men ziet nu vreugd aan allen kanten,
De vogelkens zingen met zoet akkoord.

2.
Die bloemkens staan zeer wijd ontloken
Al door den dauw en zonneklaar;
Zij staan te velden met zoeter roken,
Komt met uw liefken, paar aan paar.

3.
Komt met uw liefken en wilt inhalen
Den mei zeer zoet en wel gebloeid,
Men zal u lonen vrij zonder falen,
Want uit den mei veel liefden groeit.

4.
Den rechten tijd is nu voor handen,
Komt met uw liefken vrij onverstoort.
Trekt met uw liefken in Venus' landen
Uit rechter liefde zo dat behoort

5.
Die liefste eerbaar wilt eer bewijzen,
Het is voorwaar een schoon kersouw;
Zij doet U herteke zo dikmaals rijzen,
Dus weest in liefden altijd getrouw.

6.
Op ! harpen, snaren, wilt triomferen,
En lustig zingen met blij geschal
Voor uw liefs vensterken : 't is haar ter eren;
Dees meientijd gaat boven al.

7.
Adieu Princesse, ontvangt dees meie,
Die U ter eren nu is geplant;
Den almogenden God wilt U geleide
En u vreugd vermeren aan elke kant.

Gebruik Edit

De KVHV codex vermeldt slechts strofen 1, 2, 3 en 6.