Wikia


De trommel slaat De trommel slaat, de fluite gaat, De wind ontvouwt de vane En flink op stap, de knapenschap Komt zingend langs de bane!

Hoezee ! Hoezee ! (bis) En : Vliegt de Blauwvoet ? Vliegt de Blauwvoet ? Storm op zee !

Ei ! ruimt de baan, alwaar wij gaan, Wij, zonen van de helden Die hielden vrij van slavernij Hun veie Vlaamse velden.

Zijt welgezind, die Vlaandren mint De toekomst hoort ons, knapen. Wij ook, wij gaan den vijand slaan En gulden sporen rapen.

De trommel slaat, de fluite gaat, De wind ontvouwt de vane En in 't verschiet nog dreunt het lied Der knapen langs de bane.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki