Wikia


De blauwvoet is een gedicht van Albrecht Rodenbach dat op muziek werd gezet door Emiel Hullebroeck. Er bestaat ook een minder bekende melodie van Johan De Stoop.

De tekst werd door een toen 19-jarige Rodenbach geschreven 25 september 1875. Het is het strijdlied van de Vlaamse studentenbeweging geworden. De strijdkreet Vliegt de Blauwvoet - Storm op zee! heeft Rodenbach ontleend aan de roman De Kerels van Vlaanderen van Hendrik Conscience.

Het lied was lange tijd verboden in Rooms-Katholieke onderwijsinstellingen omdat het te revolutionair zou zijn.

De blauwvoet is het clublied van De Rodenbach.

De melodie van dit lied is auteursrechtelijk beschermd.

TekstEdit

1.
Nu het lied der Vlaamse zonen,
Nu een dreunend kerelslied,
Dat in wilde noordertonen
Uit het diepste ons herten schiet.

Ei! het lied der Vlaamse zonen,
Met zijn wilde noordertonen,
Met het oude Vlaams Hoezee.
Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!

2.
't Wierd gezeid dat Vlaandren groot was,
Groot scheen in der tijden wolk,
Maar dat Vlaanderland nu dood was,
En het vrije kerelsvolk.

3.
Maar dan klonk een stemme krachtig
Over 't oude noordzeestrand
En het stormde groots en machtig,
In dat dode Vlaanderland.

4.
En hier staan wij, 't hoofd omhoge,
Vuisten siddrend, kokend bloed;
Vlam in 't herte, vlam in de oge,
En ons naam ons trillen doet!

5.
Van de blonde noordse stranden,
Dwang en buigen ongewend,
Onze vaders herwaarts landden,
Leden, streden, ongetemd.

6.
Ja wij zijn der Vlamen zonen,
Sterk van lijve, sterk van ziel,
En wij zou'n nog kunnen tonen,
Hoe de klauw der Klauwaerts viel.

7.
Op ons vane vliegt de Blauwvoet,
Die voorspelt het zeegedruis,
En de Leeuw er met zijn klauw hoedt
't Lieve dierbaar Christi kruis.

8.
Weg de bastaards, weg de lauwaards.
Ons behoort het noordzeestrand,
Ons de kerels, ons de Klauwaards,
Leve God en Vlaanderland!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki